Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Miechowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry KPP w Miechowie

Rejestry i ewidencje prowadzone w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Miechowie

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

 • Rejestr decyzji mieszkaniowych
 • Rejestr pojazdów służbowych
 • Rejestr szkód w mieniu
 • Rejestr szkód transportowych
 • Rejestr wypłaty świadczeń socjalnych
 • Rejestr wpływu wniosków emerytów i rencistów do przyznania świadczeń
 • Rejestr faktur, rachunków, list należności

Zespół Kadr i Szkolenia

 • Ewidencja pieczęci i stempli
 • Ewidencja zwolnień lekarskich
 • Ewidencja urlopów
 • Ewidencja badan i szczepień
 • Rejestr teczek rezerwistów
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelaria Tajna

 • Rejestr dzienników, ewidencyjnych i teczek
 • Dziennik ewidencyjny
 • Dziennik ewidencji przepisów
 • Rejestr wydanych przedmiotów
 • Książka ewidencji pieczęci i stempli
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Rejestr pakowania
 • Rejestr akt postępowań sprawdzających
 • Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie OIN
 • Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa
 • Ewidencja akt podjętych do dalszego prowadzenia
 • Rejestr udostępniania akt ze Składnicy
 • Rejestr protokołów brakowania kategorii akt BC
 • Rejestr protokołów brakowania kategorii akt B i BE

Sekretariat Komendanta Powiatowego

 • Dzienniki korespondencyjny
 • Książki doręczeń
 • Rejestry aktów prawnych
 • Rejestr osób przyjęć w sprawie skarg i wniosków
 • Rejestr delegacji służbowych
 • Rejestr dzienników i książek ewidencyjnych

Wydział Kryminalny

 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik podawczy
 • Rejestr formularzy rejestracyjnych przekazanych do ogniwa informatyki
 • Książka doręczeń  do Prokuratury i Sądu Rejonowego w Miechowie
 • Rejestr tymczasowego zajęcia mienia
 • Elektroniczny Rejestr Czynności Dochodzeniowo-Śledczych
 • Rejestr faxów, pism przysłanych do wiadomości KPP w Miechowie

Wydział  Prewencji i Ruchu Drogowego

 • Rejestr notatników służbowych
 • Rejestr kolizji i wypadków
 • Rejestr pracy przyrządu kontrolno-pomiarowych
 • Rejestr  badań przeprowadzonych urządzeniem elektronicznym do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu 
 • Rejestr protokołów kontroli
 • Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i praw jazdy
 • Rejestr spraw o wykroczenia
 • Dzienniki korespondencyjne
 • Książka nadzoru nad służbą
 • Książka wydania broni
 • Rejestr osób doprowadzonych w celu wytrzeźwienia
 • Rejestr mandatów

 

Jednoosobowe stanowisko ds. prasowo - informacyjnych

 

 • Ewidencja prowadzonych czynności wyjaśniających
 • Ewidencja prowadzonych postępowań dyscyplinarnych
 • Rejestr postanowień i orzeczeń postępowań dyscyplinarnych
 • Rejestr rozkazów personalnych powołania/odwołania rzeczników dyscyplinarnych
 • Rejestr skarg 
 • Rejestr  wniosków, listów, anonimów
 • Rejestr wniosków o udostępnienia informacji publicznych

Metryczka

Data publikacji : 30.11.2015
Data modyfikacji : 15.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Miechowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Jamroży
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Frejowska Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Frejowska
do góry