Praktyki - Komenda Powiatowa Policji w Miechowie

Biuletyn Informacji Publicznej

UWAGA:

Liczba miejsc i czas trwania staży i praktyk studenckich są ograniczone zakresem bieżących zadań realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Miechowie.

W sprawie możliwości odbycia staży i praktyk studenckich prosimy kontaktować się z pracownikami Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Miechowie pod numerami telefonu: 47 83 46 218, 47 83 46 208.

Metryczka

Data publikacji : 26.11.2018
Data modyfikacji : 22.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Miechowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Jamroży
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Frejowska Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Lidia Kyzioł
do góry