Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Miechowie - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Miechowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Podstawy prawne działania Komendy Powiatowej Policji w Miechowie
 

Zgodnie z Ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990r. Komendant Powiatowy Policji w Miechowie wykonuje na obszarze powiatumiechowskiego zadania Policji w sprawach ochrony i bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i wydanych na ich podstawie przepisach wykonawczych.


Komendant Powiatowy Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania. Komendant Powiatowy Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej mu Komendy Powiatowej Policji.

Miejscem wykonywania zadań służbowych przez policjantów i pracowników Policji Komendy Powiatowej Policji w Miechowie jest obiekt Komendy Powiatowej w Miechowie przy ul.  Bolesław Prusa 3.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 25.11.2015
Data modyfikacji : 06.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Miechowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Jamroży
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Frejowska Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Lidia Kyzioł
do góry